Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA (TFI PZU SA) to pod względem wartości zarządzanych aktywów – jedno z największych towarzystw inwestycyjnych w Polsce.

Działa od 1999 roku i jest częścią Grupy PZU.

Korzysta z jej doświadczeń zgromadzonych przez ponad 200 lat działalności finansowo-ubezpieczeniowej oraz tworzy filar pionu inwestycyjnego – PZU Inwestycje.

plgbc
Inwestor należy do organizacji Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.